Jump to main content

Hvorfor bør du ta i bruk E-procurement?

Lurer du på hvorfor din bedrift bør ta i bruk E-procurement? Ved å ta i bruk elektronisk handel har man et virkemiddel for å oppnå bedre anskaffelser og mer effektive kjøp. Innføring av et slikt system vil også understøtte bedriftens mål om effektiv ressursbruk.

By: Morten Sandvold Schee 21.11.2018 14:16

james

Elektronisk handel bidrar til å forbedre måten organisasjoner kjøper og selger varer på ved å gjøre kontrahering enklere, transaksjonsprosesser mer effektive og skape mer transparente markedsplasser.

– Fremtiden er digital. Sakte, men sikkert ser vi at bransjen våkner og ser behovet for E-procurement. Mange av våre kjøpekunder var tidlig ute og har brukt elektronisk handel i mange år noe de nå får betalt for, forteller daglig leder i Millum, Bjørn Anskau.

Fire hovedpunkter for deg som innkjøper

Gjennom undersøkelser har KPMG kommet frem til fire områder en bedrift oppnår fordeler på ved å ta i bruk E-procurement. Disse fire områdene gir fordeler som du kan utnytte og som vil skape bedre bunnlinje og en enklere hverdag for de ansatte.

Realisere strategier
Sørge for at innkjøpsstrategier og gjennomførte anskaffelsesprosesser når bunnlinjen, ved å rette innkjøp mot godkjente leverandører, produkter og kontrakter.

Økt kontroll og synlighet
Redusert forbruk gjennom økt visibilitet og mer effektiv kontroll.

Effektive prosesser
Reduserte administrasjonskostnader, gjennom prosessautomatisering og optimalisering.

Mer bevisste ansatte
Gjør hver ansatt i stand  til å spare for selskapet.

– Disse fire områdene er som musikk i ørene på enhver bedriftsleder. Mer kontroll, mer effektive prosesser og mer selvstendige ansatte er argumenter som bør gå rett hjem hos alle som er interessert i å drive god butikk, forteller Anskau.